Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kone...

Telesná stavba koňa je výsledkom evolúcie riadenej spočiatku prostredím. Avšak odkedy začal človek zasahovať do prírodného procesu, bol to práve ľudský faktor, ktorý stále viac a viac ovplyvňoval ďalší vývoj koňa.

Tým, že sa plemenitba obmedzila na vybrané, vysokokvatitné zvieratá, získané krížením rôznych typov, príbudzenskou plemenitbou, ako aj bezpečnejšou metódou líniovej plemenitby od spoločného predka, postupne sa vyvinula celá paleta rôznych koní a poníkov.
Od niektorých sa žiada veľká sila, iné boli šľachtené na rýchlosť, zatiaľ čo niektoré zvieratá, napr. arabský kôň, sa vyvinuli do krásy, ktorá by nebola možná bez priameho zásahu človeka.

Vpriebehu evolúcie kone nadobudli zmysli, ktoré sú oveľa vyvinutejšie ako naše vlastné. Hoci sa tito zmysly do určitej miery týkajú komunikácie a sexuálneho správania, sú prevažne súčasťou zmyslového obrannáho mechanizmu.
Dokonca poloha očí, ktorá umožňuje laterálne videnie, ba videnie takmer na všetky strany, na rozdiel od ľudského zraku.

STAVBA TELA:

-hlava a krk
Hlava prezrádza povahu koňa.Žiadúce sú veľké ušľachtilé oči a veľké široké nozdry umožňujú maximálne vdychovanie vzduchu.
Ušnice sú jemné a pohyblivé.
Ak je hlava pre krk príliš ťažká, zaťaží predok koňa a naruší rovnováhu, príliš malá hlava (menej obvyklý jav) tiež narúša rovnováhu.

-plece a akohútik
Ideálbne plece jazdeckého koňa má byť dostatočne šikmé a dlhou lopatkou a krátkou ramennou kosťou uloženou viac vpredu.
Ak má byť plece dostatočne šikmé, musí byť kohútik dlhý a výrazný.
Kolmé plecia spôsobujú skrátenie kroku.

-hrudník a trup
Hrudník nemá byť ani príliš široký, ani príliš úzky.
Ak je hrudník príliš široký, kôň sa pri pohybe "valí", ak je príliš úzky, nohy sú blízko pri sebe a tžrú sa jedna o druhú.

-chrbát
Chrbát sa má mierne zvažovať ku krížom a má byť po každej strane chrbtice dostatočne osvalený.
Ak je príliš dlhý, stavba tela je oslabená.
Ak je príliš široký alebo krátky, obmedzujepohyb.
Medzi sedlovou krajinou a krížami ležia bedrá, od ktorých závisí hnacia sila zadnej časti tela.
Musia byť krátke, mohutné a silné.
U dospelého koňa, ktorý je v rovnováhe, sú kríže zviazané s kohútikom.
Prudko sa zvažujúce kríže s nízko nasadeným chvostom naznačujú slabú zadnú časť tela.

-zadná časť tela
Zadná časť tela musí pôsobiť dojmom veľkej sily.

-predné nohy
Rovnosť predných nôh sa posudzuje spredu.
Lakeť musí smerovať od tela a nesmie veľmi priliehať k rebrám.
Predlaktia by mali byť dlhé a osvalené, zápästné kĺby veľké a ploché, holene krátke a rovnako hrubé po celej dĺžke.
Sponkové kĺby nesmú byť opuchnuté a sponky-tlmiče nárazov -by mali stredne dlhé.

CHODY KOŇA:

Poznáme štyri druhy chodu.
Krok, klus, sval a trysk.

ZMYSLY:

Chuť, čuch, sluch , zrak, hmat a šiesty zmysel.

PLEMENA KONÍ:

Arabský kôň
Berberský kôň
Andalúzsky kôň
Anglický plnokrvník
Angloarabský kôň
Shagya
Lusitano
Achaltekinský kôň
Lipický kôň
Buďonovský kôň
Kabardinský kôň
Donský kôň
Morgan
Americký quarter horse
Hackney
Francúzský klusák
Orlovský klusák
Americký klusák
Frízsky kôň
Americký jazdecký kôň
Missourijský fox trotter
Tennessee walker
Peruánsky paso
Mustang
...
Čisto krvné kone!.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::